กิจกรรมรณรงค์ “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย Safe Road Save Lives”

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมรณรงค์ “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย Safe Road Save Lives” ดำเนินงานโดย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมกับ ส่วนราชการ หน่วยงานภาคีเครือข่าย และภาคเอกชน โดยมีนายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพเพื่อชุมชน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด