พิธีปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. พิธีปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีปิดในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จากสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการพิธีปิดฯ ณ หอประชุมจันผา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี