รางวัลชนะเลิศระดับภาค การคัดเลือกและประเมินผลสถานศึกษาที่มีวิธีปฎิบัติที่ดี (Good Practice)

แผนกอัญมณี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค การคัดเลือกและประเมินผลสถานศึกษาที่มีวิธีปฎิบัติที่ดี (Good Practice) โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙โดยมี ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค ๖ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๙ กล่าวรายงานต่อ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีเปิดและร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการในครั้งนี้ ณ โรงเเรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ (Sunrise lagoon hotel and golf) จังหวัดฉะเชิงเทรา