งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี โดยมีนายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในการนี้ยังจัดให้มีพิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลระดับสถานศึกษาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฯ ในระดับจังหวัดต่อไป ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี