ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะทำงาน ในการเข้าตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ให้การต้อนรับ นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะทำงาน ในการเข้าตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 2 ณ อาคาร 9 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี