โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CCNA COURSE OUTLINE FOR TECHNIC CHANTHABURI

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CCNA COURSE OUTLINE FOR TECHNIC CHANTHABURI แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี โดยนายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายชูชาติ รูปงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดโครงการฯ ดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการ Central Lab อาคาร 9 ห้อง 925 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี