การประชุมผู้ปกครอง

วันเสาร์ที่ 8 และ วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566 นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการประชุมผู้ปกครอง สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมจันผา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ระดับชั้น ปวส.1
ระดับชั้น ปวช.1