ส่งมอบตู้อบฆ่าเชื้อโควิด-19 ด้วยแสง UV ให้กับโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ส่งมอบตู้อบฆ่าเชื้อโควิด-19 ด้วยแสง UV ให้กับโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี จัดทำโดย นักศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทำงานโดยใช้หลักการสะท้อนกลับของลำแสงยูวี เมื่อความเข้มของแสงยูวีที่มากพอตกกระทบกับพื้นผิวสัมผัสของวัตถุ ด้วยระยะเวลาที่เหมาะสม จะทำให้สามารถฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวของวัตถุได้ โดยมีนายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมส่งมอบตู้อบฆ่าเชื้อฯ ให้กับผู้แทนจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป ณ ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพเพื่อบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี