www.technicchan.ac.th

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก โดยมีนางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมกิจกรรมติดป้ายชื่อต้นไม้ ตัดแต่งกิ่ง พรวนดิน กำจัดวัชพืชและเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ ณ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี