www.technicchan.ac.th

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรณะ หลักสูตร

วันพุธที่​ 11 สิงหาคม​ 2564 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรณะ หลักสูตร “งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อ” บูรณาการ​การจัดอบรม​ในรูปแบบ​ on line – on site – on hand โดยมีนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะดำเนินงานแผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี และแผนกเทคโนโลยีเสื่อ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา ประชาชน​ผู้ที่สนใจ จำนวน 40 คน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเเละดำเนินโครงการโดยพร้อมเพรียง ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เขต 2