www.technicchan.ac.th

การประชุม เรื่องการสร้างโรงพยาบาลสนาม ขนาด 700 เตียง ณ องค์การบริหารส่งนจังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 การประชุม เรื่องการสร้างโรงพยาบาลสนาม ขนาด 700 เตียง ณ องค์การบริหารส่งนจังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ดร.สุมาวดี พวงจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่งนจังหวัดจันทบุรี