www.technicchan.ac.th

นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์โควิด 19

วันพุธที่ 14 กรกรฎาคม 2564 เวลา 13.30 น นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและนิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์โควิด 19 แผนกสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี