www.technicchan.ac.th

จังหวัดจันทบุรี ให้ความอนุเคราะห์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 )

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี ให้ความอนุเคราะห์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) ภายใน – ภายนอก อาคาร และบริเวณสถานที่ต่างๆของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เพื่อคุมควบและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยนางพัทธนันท์ ภูเเก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี ในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้