www.technicchan.ac.th

การประชุม​คณะกรรมกา​รคัดเลือก คัดสรรผู้รับพระราชทาน​ทุนการศึกษา​พระราชทาน​ฯ รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา ​2564

วันศุก​ร์ที่​ 9 เมษายน​ 2564 การประชุม​คณะกรรมกา​รคัดเลือก คัดสรรผู้รับพระราชทาน​ทุนการศึกษา​พระราชทาน​ฯ รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา ​2564 ภายใต้​การดำเนินงานของ “มูลนิธิ​ทุนการศึกษา​พระราชทาน​ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร​ (ม.ท.ศ)​” โดยมี นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็น​ประธาน​การประชุมฯ โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการการคัดเลือกฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องบุษราคัม​ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด​จันทบุรี