www.technicchan.ac.th

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ สถานศึกษาขนาดใหญ่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ สถานศึกษาขนาดใหญ่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเหลืองจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี