www.technicchan.ac.th

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ระดับภาค

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครฯ โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสัมนาอาชีวศึกษา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง