www.technicchan.ac.th

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 งานรัฐพิธี ”วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย นายแพน ดุนขุนทด และนายวรรษินทร์ เชี่ยวชอุ่ม ผู้แทนครู วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะต่อพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ที่จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 6 เมษายน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและแสดงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญู กตเวทิตาธรรม ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ทรงปกครองปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเป็นแบบอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยของพระบรมราชจักรีวงศ์ ได้ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบต่อกันมา ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี