www.technicchan.ac.th

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจสู่อาเซียน ครั้งที่ 15

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจสู่อาเซียน ครั้งที่ 15 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงด้านวัฒนธรรมไทย เป็นการปลูกฝังและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และเรียนรู้วัฒนธรรมของชาติต่างๆ ในอาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุริยา ชมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนและนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยผู้เเทนครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งร่วมบันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุมเหลืองจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี