www.technicchan.ac.th

รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ทักษะงานยานยนต์ดีเซล

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ขอแสดงความยินดีกับ นายวชิรวิทย์ โภชาดม นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 นายณัฐพล สุขเทศ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 และนายสหศวรรษ ฤกษ์เวียง นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 แผนกเครื่องกล สาขาเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ครูผู้ควบคุม ครูสมพล ผลมูล จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระเเก้ว