www.technicchan.ac.th

แข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมให้กำลังใจ ครูผู้ควบคุมการแข่งขัน และนักเรียนนักศึกษา ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. และทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา