www.technicchan.ac.th

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ ครูผู้ควบคุมการแข่งขัน และนักเรียนนักศึกษา ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา