www.technicchan.ac.th

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ได้รับคัดเลือกเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่น

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ได้รับคัดเลือกเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วย นางพัทธนันท์ ภูเเก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายพัฒนพงษ์ อ้นเถื่อน หัวหน้างานกิจกรรม นายจิรเมธ ยืนนาน นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 เเละผู้เเทนนักเรียนนักศึกษา เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก