www.technicchan.ac.th

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าเยี่ยมการดำเนินงานซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ สำหรับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในจังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าเยี่ยมการดำเนินงานซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ สำหรับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในจังหวัดจันทบุรี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) และนำอุปกรณ์ทางการแพทย์มาซ่อมบำรุงรักษาให้อยู่สภาพนำมาใช้งาน ตามความร่วมมือของ 3 องค์กรหลัก ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี และชมรมกระต่ายอาสา พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี ณ แผนกวิชาช่างเชื่อม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี