www.technicchan.ac.th

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBEER ONE I DOL รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564

นายธนะภัชร ศรีทองคำ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBEER ONE I DOL รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก