www.technicchan.ac.th

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2564 ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย นางพิศศิลป์ เลิศรัตนากุล ครูหมวดวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด และนายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับรางวัลครูดีศรีจันทบูร โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์