www.technicchan.ac.th

คณะกรรมการติดตามความพร้อมการเปิดการเรียนการสอนในสังกัดอาชีวศึกษา ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการติดตามความพร้อมการเปิดการเรียนการสอนในสังกัดอาชีวศึกษา ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) โดย สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี และนายณรงค์ สุขเจริญ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นประธานคณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม ในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี