www.technicchan.ac.th

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2564

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00น. การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2564 โดย สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี