www.technicchan.ac.th

คณะกรรมการติดตามความพร้อมการเปิดการเรียนการสอนในสังกัดอาชีวศึกษา

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการติดตามความพร้อมการเปิดการเรียนการสอนในสังกัดอาชีวศึกษา ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) โดย สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานคณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี ในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี