เเจ้งเปลี่ยนเเปลงเวลา การลงทะเบียนเรียนเก็บ/เรียนซ้ำ/เรียนเพิ่มเติม