www.technicchan.ac.th

ประชุมการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. การประชุมการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษา เป็นการเพิ่มแรงงานด้านฝีมือให้กับประเทศชาติ โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ ดร.สุมาวดี พวงจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะคณะกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี