www.technicchan.ac.th

โครงการศูนย์ฝึกแข็งขันสถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปี 2563

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการศูนย์ฝึกแข็งขันสถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปี 2563 โดยนายโอภาส วงษ์เกษมศิริ ประธานชมรม ผู้กำกับและนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้างานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ณ ศูนย์ฝึกเเข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 19 จังหวัดสระแก้ว