www.technicchan.ac.th

สอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร ตำแหน่งครูพิเศษแผนกสามัญสัมพันธ์ หมวดคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือพร้อมด้วย นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร สอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร ตำแหน่งครูพิเศษแผนกสามัญสัมพันธ์ หมวดคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี