www.technicchan.ac.th

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษา​แผนกการบัญชี ที่ได้รับทุนการศึกษาจากชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดจันทบุรี

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษา​แผนกการบัญชี ที่ได้รับทุนการศึกษาจากชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดจันทบุรี โดย นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานมอบทุนในครั้งนี้ ประกอบด้วย นางสาวพนิดา สมศรี นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 นางสาวจตุพร มายัง นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/1 เเละนางสาวเบ็ญญาภา ทองหล่อ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/2