www.technicchan.ac.th

โครงการ สร้างฝายน้ำมีชีวิตเพื่อชุมชน

วิทยาลัย​เทคนิคจันทบุรี ร่วมกับ ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภาคป่าไม้ระดับพื้นที่ (จันทบุรี) ดำเนินงานโครงการ สร้างฝายน้ำมีชีวิตเพื่อชุมชน โดยมีคณะครู เเละนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาโลจิสติกส์​ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เเละเจ้าหน้าที่ศูนย์​ขับเคลื่อนฯ ร่วมทำฝายชะลอ​น้ำ ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภาคป่าไม้ระดับพื้นที่ (จันทบุรี) ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี