www.technicchan.ac.th

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 2 ปี (รุ่นที่ 1)

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 นายณรงค์​ สุขเจริญ​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เข้าเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนที่ขาดแคลน เเละร่วมบริจาคสิ่งของ ภายใต้การดำเนินงานของโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 2 ปี (รุ่นที่ 1) การดำเนินกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 ตุลาคม 2563 โดยมีคณะครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี