www.technicchan.ac.th

พิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี 2563 ​โดย นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยผู้แทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาแผนกช่างยนต์ ระดับ ปวส.2/2 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สถานศึกษาคุณธรรมต้นเเบบคุณธรรม​อัตลักษณ์ สุภาพ มีวินัย ใจอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วัดคมบาง ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี