www.technicchan.ac.th

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “วันปิยมหาราช”

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารทรัพยากร ผู้แทนครู บุคลากร และคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “วันปิยมหาราช” เพื่อเป็นการระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงแก่ปวงชนชาวไทย ณ บริเวณ​ด้านหน้า​ศาลากลาง​จังหวัดจันทบุรี