www.technicchan.ac.th

พิธีเปิดโครงการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellent Model)

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยนางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellent Model) สู่อุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการงานพ่นสีรถยนต์ หลักสูตรการพ่นสีเมทัลลิก โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นายประธง จันทรตรี ครูฝึกงานสีรถยนต์ บริษัทนิปปอนเพนต์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะ ในการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้ ภายใต้การดำเนินงานของแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ณ โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี