www.technicchan.ac.th

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ROYAL THAI VOLUNTEERS เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2563 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ROYAL THAI VOLUNTEERS เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทำความสะอาด พื้นที่โดยรอบอู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี