www.technicchan.ac.th

ประชุมผู้ปกครองสำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จัดการประชุมผู้ปกครองสำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเวลาเรียนในช่วงใกล้ปิดภาคเรียน พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับครูผู้สอน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกัน โดยมี นายอิศระเชษฐ์ หนุ่มน้อย หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ พร้อมด้วยผู้แทนครู จากแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และผู้ปกครองของนักเรียนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี