ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในระบบฝึกอบรมออนไลน์