www.technicchan.ac.th

ร่วมกิจกรรมพิธีถวายทักษิณานุปาทาน เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 15

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมกิจกรรมพิธีถวายทักษิณานุปาทาน เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 15 เพื่อน้อมถวายแด่พระครูสังฆรักษ์บุญตา กนตสีโล อดีตเจ้าอาวาสวัดแหลมเสด็จ (สาขาวัดเขาสุกิม) โดยนายสมพล ผลมูล หัวหน้างานทวิภาคี พร้อมด้วย นายปฐมพงษ์ กางศรี ผู้แทนครูแผนกวิชาช่างยนต์ นำนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/2 แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ วัดแหลมเสด็จ ตำบลคลองขุด อำท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี