www.technicchan.ac.th

โครงการประหยัดและอดออม

ประชาสัมพันธ์​จาก ชมรมวิชาชีพการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

💰โครงการประหยัดและอดออม💰 โดย ชมรมวิชาชีพการบัญชี
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีวินัยในการออมเงิน และใช้เงินอย่างประหยัด

“ออมเงินครบ 10 ครั้ง รับสายคล้องแมส ฟรี!”

นักเรียน-นักศึกษาฝากเงินได้ที่ธนาคารโรงเรียนของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2563 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด

กติกา
1.ฝากเงินที่ธนาคารโรงเรียนของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
2.ฝากเงินขั้นต่ำ ครั้งละ 20 บาท จำกัดการฝาก 1 ครั้ง ต่อ 1 วัน
3.จำกัด 1 คน จะรับของรางวัลได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น
4.บัตรสะสมแต้มต้องมีตราปั้มธนาคารโรงเรียน และลายเซ็นผู้จัดการธนาคารโรงเรียน (หรือผู้แทน)
5.กิจกรรมเริ่ม ก.ย. ถึง ต.ค. 2563 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี