ขอเชิญชวนเยาวชน ร่วมประกวดแคมเปญ Words Change the World “คำพูดเปลี่ยนโลก”