www.technicchan.ac.th

เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสร้างบ้านรวมน้ำใจ

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วย นายวิเชียร เดชะผล และผู้แทนครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าเยี่ยมการดำเนินงานสร้างบ้านรวมน้ำใจ โดยความร่วมมือระหว่าง แผนกช่างก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกร่วมกับมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ณ อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี