www.technicchan.ac.th

ร่วมประชุมกองทุนเพื่อพัฒนาเครือข่ายศูนย์อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้แทนครูวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมประชุมกองทุนเพื่อพัฒนาเครือข่ายศูนย์อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในจังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้วให้กับผู้ป่วยนำไปใช้ประโยชน์และรายงานเข้าบัญชีกองทุนฯ ภายใต้การดำเนินงานของชมรมกระต่ายอาสา ร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ณ อาคารเครื่องประดับอัญมณี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เขต 2