ประชาสัมพันธ์จากหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

นักเรียน นักศึกษา ที่สมัครเข้าร่วม English Camp 2020 ในวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ให้มาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ในเวลา 08.00 น. ณ หอประชุมจันผา (ใส่ชุดพละหรือเสื้อโทนน้ำเงิน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด