www.technicchan.ac.th

จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม โครงการเปิดโลกอาสาพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม “แต้มสี แลกยิ้ม”

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และมูลนิธิโกมลคีมทอง จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม โครงการเปิดโลกอาสาพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม “แต้มสี แลกยิ้ม” โดยการดำเนินกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 โดยนายสมพล ผลมูล หัวหน้างานทวิภาคี พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ เเละผู้เเทนครูเเผนกวิชาช่างเชื่อม นำนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง ณ โรงเรียนวัดท่าศาลา ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี