www.technicchan.ac.th

ร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนางสาววาสนา ดิสสร หัวหน้างานหลักสูตรฯ และผู้แทนบุคคลากร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2563 ณ ห้องฝึกอบรมอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จังหวัดระยอง