www.technicchan.ac.th

ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 7/2563

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดจันทบุรี